Zdravotnictví a farmacie

Zastoupíme Vás v řízeních vedených Ministerstvem zdravotnictví, ve věcech registrace léčivých přípravků nebo pro Vás zpracujeme právní analýzy z oblasti zdravotnictví a farmacie. Posoudíme právní vztahy týkající se převodu registrace, výroby, distribuce, výzkumu a klinického hodnocení, předepisování a výdeje léčivých přípravků.