Stavební právo

Poradíme Vám s problematikou stavebního práva. Můžete se na nás obrátit se záležitostmi stavebního řízení jako je ohlášení stavby, stavební povolení, kolaudační souhlas, změna v užívání či odstranění stavby, jakož i se záležitostmi územního rozhodování jako je územně plánovací dokumentace, rozhodnutí o změně využití území, dělení nebo scelování pozemků apod.