Spotřebitelské soutěže

Poskytneme Vám předběžnou konzultaci jednotlivých mechanik spotřebitelských soutěží. Jsme připraveni zrevidovat předložená pravidla soutěže nebo dle Vašich konkrétních požadavků pravidla vytvořit. Vypracujeme právní posudek ke konkrétní spotřebitelské soutěži. V případě legálních spotřebitelských loterií pro Vás sestavíme oznámení o konání spotřebitelské loterie. Můžeme Vás zastoupit při jednáních před kontrolními orgány, zejména pak před finančními úřady a vysvětlíme jim bezproblémovost Vámi plánované spotřebitelské soutěže.