Semináře

Rádi bychom Vám nabídli semináře na níže uvedená témata přímo ve Vaší firmě.

Reklamní právo
Rozsah: 3 hodiny
Obsah: Témata: právní úprava reklamy, alkoholová reklama, tabáková reklama, léková reklama, lidé, symboly a bankovky v reklamě, právo a srovnávací reklama, praktické ukázky legálních a nelegálních reklam

Autorské právo
Rozsah: 3 hodiny
Obsah: autorské dílo, autor, možnosti smluvní spolupráce s autory, zejména zaměstnanecký poměr, licenční smlouvy, možnosti užití autorských děl bez souhlasu autorů, užití hudby při propagačních akcích-veřejná produkce

Loterie a spotřebitelské soutěže
Rozsah: 3 hodiny
Obsah: rozdíly mezi loterií a spotřebitelskou soutěží, mechanismy spotřebitelských soutěží, pravidla spotřebitelských soutěží, praktické ukázky jednotlivých mechanismů

Ochranné známky
Rozsah: 3 hodiny
Obsah: ochranné známky po 1.4.2004 - nový zákon o ochranných známkách, označení, které může být ochrannou známkou, přihlašovací proces ochranné známky, práva z ochranné známky, licence na ochrannou známku, národní ochranná známka, mezinárodní ochranná známka, ochranná známka společenství

Osobní údaje
Rozsah: 3 hodiny
Obsah: právní úprava, základní pojmy, práva a povinnosti správce, oznámení Úřadu pro ochranu osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů, marketingová výjimka zpracování osobních údajů

Pracovní právo po vstupu do evropské unie
Rozsah: 3 hodiny
Obsah: podstata pracovního práva EU, vstup ČR do EU - volný pohyb osob, možnosti práce občanů ČR v EU, novela zákoníku práce