Reklamní právo

Zajistíme Vám komplexní právní služby v oblasti reklamního práva. Poskytneme Vám konzultaci připravovaných reklamních kampaní (tabákové výrobky, alkohol, léky, potravinové doplňky, zdravotnické prostředky či běžné výrobky a služby). Vytvoříme či zrevidujeme dokumenty upravující závazkové vztahy mezi reklamními agenturami a klienty. Prověříme Vaše reklamní kampaně, vizuály, POS materiály a další reklamní předměty z hlediska souladu s platnými právními předpisy a doporučíme jejich případné úpravy. Zastoupíme Vás před kontrolními orgány (živnostenské úřady, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Úřad pro ochranu osobních údajů). Vypracujeme pro Vás žalobu a zastoupíme Vás u soudu v případě soudního sporu. Poskytneme Vám informace o právních novinkách v oboru reklamního práva.