Právní zastoupení

Zastoupíme Vás před soudy v pracovněprávních sporech, jako zaměstnavatele Vás zastoupíme při jednání se zaměstnancem, jako zaměstnance Vás zastoupíme při jednání se zaměstnavatelem.