Právní zastoupení

Zastoupíme Vás při správním řízení u jednotlivých katastrálních úřadů.