Právní audit

Zpracujeme pro Vás kvalitní zprávu o auditu, která bude výsledkem zkoumání veškerých okruhů právní problematiky dle Vašeho zadání. S pomocí standardních auditorských postupů prověříme právně významné skutečnosti a ve zprávě shrneme zjištěné nedostatky a doporučíme Vám řešení ke sjednání nápravy.