Pracovní právo

Poradenství

Můžete se na nás obrátit se všemi záležitostmi týkajícími se pracovního práva. Jsme připraveni Vám poradit ohledně vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, budeme s Vámi řešit problematiku pracovního poměru a jeho ukončení, mzdové nároky, či např. dovolenou.

Smluvní dokumentace

Zanalyzujeme konkrétní situaci ve Vaší společnosti a připravíme smluvní dokumentaci určenou Vám na míru. Vypracujeme pro Vás pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti, mzdový výměr, výpověď či dohodu o ukončení pracovního poměru.

Právní zastoupení

Zastoupíme Vás před soudy v pracovněprávních sporech, jako zaměstnavatele Vás zastoupíme při jednání se zaměstnancem, jako zaměstnance Vás zastoupíme při jednání se zaměstnavatelem.

Vnitřní předpisy

Vypracujeme pro Vás vnitřní pracovněprávní předpisy či kolektivní smlouvu. Můžete se na nás obrátit s přípravou organizačních řádů, pracovních řádů, spisových řádů, skartačních řádů, inventarizačních řádů či s přípravou bezpečnostních předpisů.