Ochranné známky

Poskytneme Vám komplexní poradenství týkající se ochranných známek národních, mezinárodních či ochranných známek Společenství. Připravíme pro Vás rešerši označení shodného nebo podobného s označením, které máte v úmyslu zaregistrovat jako ochrannou známku. Provedeme Vás celým procesem registrace ochranné známky nebo ji za Vás přímo zaregistrujeme na základě zastoupení před Úřadem průmyslového vlastnictví, WIPO či OHIM Ochráníme Vaši zaregistrovanou ochrannou známku před zneužitím třetími osobami.