Mediální právo

Nabízíme Vám poradenství týkající se smluvních vztahů s médii, zejména pak s televizemi či rádii. Poskytneme Vám konzultaci v oblasti reklamy a sponzoringu v médiích, poradíme s umístěním produktu v rámci vysílání (product placement). Při jednáních s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání Vás rádi zastoupíme, stejně tak před dalšími kompetentními orgány či soudy. Budete informováni o důležitých změnách na poli mediálního práva