Insolvence a restrukturalizace

Zastoupíme Vás jako dlužníka či věřitele v celém insolvenčním řízení. Jako věřiteli Vám přihlásíme pohledávku do již probíhajícího insolvenčního řízení a připravíme pro Vás věřitelský insolvenční návrh. Jako dlužníkovi Vám připravíme dlužnický insolvenční návrh a budeme Vás v průběhu řízení zastupovat. Jsme připraveni Vám být nápomocni v incidenčních sporech nebo při restrukturalizaci společnosti. Také Vám pomůžeme se snížením nebo zvýšením základního kapitálu.