Fúze a akvizice

V průběhu celého procesu fúze či akvizice Vám poskytneme komplexní právní poradenství. Nabídneme Vám v této oblasti zejména přípravu veškeré smluvní právní dokumentace, provedení právní prověrky (due diligence) či zajištění zápisu do obchodního rejstříku. Specializujeme se jak na přeměny společností (fúze, rozdělení či změna právní formy), tak na převody majetkových účastí (obchodních podílů či akcií). Rovněž Vás můžeme zastoupit ve sporné agendě.