e-advokát

Naše kancelář poskytuje též služby on-line, a tak do sídla kanceláře vůbec nemusíte. Veškerá komunikace mezi klientem a kanceláří pak probíhá prostřednictvím elektronické komunikace nebo telefonicky, nicméně osobní konzultaci lze kdykoli dodatečně sjednat. Vyžádanou službu (smlouvu, posudek, dopis, žalobu apod.) obdržíte elektronicky nebo poštou.

Pokud máte o on-line služby zájem, nejprve nás kontaktujte prostřednictvím níže uvedeného formuláře, ve kterém svou objednávku řádně specifikujte. Na základě této objednávky vám bude obratem zpracována cenová nabídka s uvedením hodinové odměny, jakož i předpokládaného rozsahu a celkové ceny služeb.

V případě, že nabídku potvrdíte a uhradíte námi požadovanou přiměřenou zálohu, bude vám právní služba poskytnuta.