Due diligence

Tuzemským i zahraničním investorům poskytneme komplexní zprávu, která bude užitečným podkladem při investičním rozhodování. Analyzujeme postavení společnosti ve vztahu k třetím osobám a zhodnotíme stav předložených smluv, a to zejména s ohledem na rizika, nestandardní závazky či jejich platnost.