Cena

Právní služby obvykle poskytujeme za hodinovou sazbu, přičemž fakturujeme za každých započatých 15 min.

  • Orientační hodinová sazba pro právnické osoby je 3.000,- Kč + zákonná výše DPH.
  • Orientační hodinová sazba pro fyzické osoby je 2.500,- Kč + zákonná výše DPH.

 
Příklady možné časové náročnosti jednotlivých právních úkonů:

  • Založení společnosti s ručením omezeným- cca 5 hod
  • Příprava kupní smlouvy o prodeji nemovitosti – cca 2-3 hod
  • Právní prověrka reklamního vizuálu k reklamní kampani – cca 1 hod
  • Vyhotovení pravidel spotřebitelské soutěže dle Vašich požadavků – cca 1 hod
  • Příprava a vyhotovení licenční smlouvy s fotografem na jednorázové focení - cca 30 min
  • Příprava a vyhotovení pracovní smlouvy – cca 1 hod
  • Revize Vámi předložené pracovní smlouvy – cca 30 min

 
V případě dlouhodobé spolupráce či spolupráce v rozsahu většího objemu práce jsme Vám schopni navrhnout zvýhodněnou cenu ve formě měsíčního paušálu.

Pozn. Výše odměny a způsob jejího určení se odvíjí od povahy a složitosti dané věci, přičemž nejčastěji se jedná o odměnu hodinovou. V určitých případech je možné odměnu stanovit též dle advokátního tarifu nebo dle výsledku.