Bankovnictví a kapitálový trh

Obraťte se na nás v oblasti problematiky bankovnictví, cenných papírů, investičních fondů a společností, penzijních fondů, veřejných trhů, pojišťovnictví či devizového práva. Vypracujeme pro Vás právní expertízy, smlouvy, sepíšeme odborná stanoviska. Jsme připraveni Vás rovněž zastoupit v řízeních před Českou národní bankou či Ministerstvem financí.