Autorské právo

Zajistíme Vám tvorbu vzorových dokumentů z oblasti autorského práva. Zrevidujeme licenční smlouvy (práva k autorskému dílu, práva výkonného umělce, práva výrobce zvukově obrazového záznamu a další související práva). Ošetříme využití autorských děl v rámci tzv. veřejné produkce. Zajistíme souhlasy autorů od soukromých osob či od kolektivních správců (Ochranný svaz autorský, Divadelní a literární agentura, Intergram). Vypracujeme žalobu na ochranu Vašich autorských práv a zastoupíme Vás v autorskoprávních soudních sporech.