22.02.2017
V listopadu loňského roku ukončil Nejvyšší soud diskuze odborné veřejnosti v otázce formy plné moci k právním jednáním, pro něž vyžaduje zákon formu notářského zápisu. V průběhu roku 2014 nebylo zcela jednoznačné, zda v případě, kdy chcete založit novou společnost a budete...
29.08.2016
V souvislosti s novým občanským zákoníkem byly zavedeny rovněž novinky i do institutu spoluvlastnictví. Podle občanského zákoníku 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů (§ 140), převádí-li se spoluvlastnický podíl, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké....
21.07.2014
Soudní dvůr Evropské unie vydal dne 13. 5. 2014 překvapivý a následně velmi medializovaný rozsudek ve sporu španělského občana se společností Google a španělským deníkem. Spor byl veden ohledně skutečnosti, že po zadání jména pana Gonzálese do internetového vyhledávače Google Search se na...
19.06.2014
Dne 14. května Poslanecká sněmovna ve třetím čtení schválila návrh novely autorského zákona, mezi jehož nejpodstatnější změny patří prodloužení ochrany práv ke zvukovým nahrávkám ze současných 50 let na 70 let a dále zakotvení právní úpravy užívání osiřelých děl. Co se týče...
11.04.2014
V návaznosti na uveřejněné aktuality týkající se nejdůležitějších změn v novém občanském zákoníku uvádíme další zásadní informace. Předmětem výše uvedených změn je mj.i: -             přizpůsobení společenské smlouvy; - ...
18.03.2014
Následující přehled je rozčleněn na „NOZ“ a „ZOK“ část, když uvádím (pro obrovské množství změn ve všech možných oblastech) hlavně ty novinky, které se dotknou (nejen) subjektů pohybujících se v reklamní oblasti. Podotýkám, že rekodifikace se týká v zásadě soukromoprávních předpisů....
15.08.2013
Novelou vládního nařízení č. 142/1994 Sb. zvýšila vláda od 1. července 2013 zákonnou výši úroků z prodlení o jeden procentní bod ze sedmi na osm procentních bodů, a to přestože ČNB nerozhodla o změně reposazby, od níž se výše úroků odvíjí. Zákonné úroky z prodlení představují nesmluvní...
19.07.2013
Novelou nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatků kde mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí vláda zvýšila minimální mzdu s účinností od 1.8.2013. Minimální mzda se bude zvyšovat ze...
11.07.2013
Dne 19. června podepsal prezident republiky Miloš Zeman novelu insolvenčního zákona zpřísňující požadavky na insolvenční správce a novelu obchodního zákoníku, která má zlepšit platební morálku právnických osob. Novelou obchodního zákoníku se do českého práva promítá nová evropská směrnice, která...
13.06.2013
Dnes bylo publikováno Nařízení Komise EU č. 536/2013, kterým se rozšiřuje seznam schválených zdravotních tvrzení, a to sice o pět položek, konkrétně o ALFA-cyklodextrin, fruktózu, DHA a EPA, přičemž DHA a EPA mají schválená tři zdravotní tvrzení. Nařízení je závazné od 2. ledna 2014,  a to pro...

Stránky