V naší advokátní kanceláři spolupracují dva advokáti, kteří nabízejí široké spektrum právních služeb pro firmy i soukromou klientelu.

 

Hlavním cílem je rychlá a účinná ochrana všech právních zájmů klienta zohledňující jeho individuální potřeby, s využitím dlouholetých zkušeností v oblastech smluvního práva i při předcházení sporům a při jejich řešení soudní či mimosoudní cestou.

 

Naší specializací je zejména právo obchodní, právo nemovitostí, včetně zastupování klientů před soudy, v arbitrážích či v řízení před úřady i mezinárodními institucemi. Nabízíme mnohaleté zkušenosti v oblasti reklamního a mediálního práva a práva autorského.